درباره سفیردانش

متفاوت باشید، مسیر درست را انتخاب کنید!

برای رسیدن به موفقیت، نیاز به امتحان راه های عجیب و غریب و جادو و جنبل نیست. موفقیت تحصیلی حاصل جمع چند فاکتور اساسی با تکیه بر توانایی شخصی و علاقه به پیشرفت است. فقدان هرکدام از این فاکتور ها، رسیدن به موفقیت را غیرممکن می سازد. تمامی این فاکتورهای اساسی را ما در سفیر دانش جمع نمودیم تا رسیدن به اوج، صرفا یک رویا نباشد.

pahlevany.ir
15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی