ما در آموزشگاه سفیر دانش شما را از ابتدایی تا دانشگاه همراهی می کنیم. کتاب، کلاس، آزمون و مشاوره، هر چی احتیاج دارید، اینجا آماده است! آینده را تسخیر کنید!

آموزشگاه سفیر دانش

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش
tncoltd.com

لیست دوره های آموزش

ثبت نام آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
0
150,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
1,080,000 تومان
2
1,080,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
3
49,000 تومان
0
99,000 تومان
1
79,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
31
69,000 تومان
0
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان 29,000 تومان
1
39,000 تومان 29,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان
2
180,000 تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات برخی از دانشجویان